سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

زبان‌های خارجی

  • ترکی استانبولی (حرفه ای)
  • انگلیسی (متوسط)
  • ترکی استانبولی (حرفه ای)