درباره‌ی من

درونگرا.منظم.رازدار.مسوولیت پذیر.

سوابق شغلی

اریسمان سفر - مشاور

  • از سال 1398 تا سال 1398

به دلیل شیوع ویروس کرونا مجبور به ترک کار شدم.

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

زبان‌های خارجی

  • انگلیسی (متوسط)