درباره‌ی من

تایپیست
مسلط به برنامه فتوشاپ و کورل
طراحی لوگو و پوسترهای تبلیغاتی

سوابق شغلی

تایپسرا - تایپیست غیرحضوری

  • از سال 1399 تا سال 1399

تایپ‌غیرحضوری در وب سایت های دورکاری

مهارت ‌ها

  • کامپیوتر
  • کرل
  • تایپ
  • آشپزی
  • تایپیست

سوابق تحصیلی

کارشناسی صنایع دستی (سفالگری)

  • کاشان
  • در حال تحصیل

دوره های گذرانده

طراحی کورل

  • به مدت : 80 ساعت
  • برگزار کننده : دانشگاه

تایپ‌غیرحضوری در وب سایت های دورکاری