سوابق شغلی

الکترود میکا - تنخواه دار

  • از سال 88

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

کارشناسی مهندسی مکانیک (خودرو)

  • علمی کاربردی
  • فارغ التحصیل

زبان‌های خارجی

  • انگلیسی (متوسط)