سوابق شغلی

آسانسور سازی پارسا - مهندس

  • از سال 1393 تا سال 1396

تجهیزات صوتی الغدیر - کارآموز

  • از سال 1389 تا سال 1392

شرکت نوین تصویه - مهندس

  • از سال 1399 تا سال 1392

مهارت ‌ها

نمونه کارها

آسانسور سازی

سوابق تحصیلی

کارشناسی مهندسی برق_الکترونیک (صنعتی . برق . الکترونیک)

  • شهاب دانش
  • فارغ التحصیل

زبان‌های خارجی

  • فارسی (زبان مادری)

دوره های گذرانده

PLC , برق کشی

  • به مدت : 300 ساعت
  • برگزار کننده : متوسط