سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

زیر دیپلم معماری و شهرسازی (کارو دانش)

  • کارودانش تلاش
  • فارغ التحصیل