درباره‌ی من

خیلی هنر دوست هستم و اهل ریسک کردن.خوش برخورد و خوش رفتار.
اهل کار

سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی