سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

دیپلم موسیقی (موسیقی جهانی)

  • اصفهان
  • فارغ التحصیل

زبان‌های خارجی

  • انگلیسی (متوسط)