سوابق شغلی

مهندسین مشاور تکنولوژی و طراحی ایران - طراح و ناظر

 • از سال 1380 تا سال 1383

مهندسین مشاور فرآیند طراحی - طراح

 • از سال 1383 تا سال 1384

مهندسین مشاور امکو ایران - طراح و ناظر

 • از سال 1384 تا سال 1390

شرکت ساختمانی فولاد ایستا ساختمان - سر ناظر

 • از سال 1390 تا سال 1391

پیمانکاری - پیمانکاری و اجرای ساختمان شخصی

 • از سال 1391 تا سال 1391

مهارت ‌ها

 • MS Word Office
 • اتوکد
 • 3d max

نمونه کارها

ساختمان مولوی - اجرای شخصی ( در سال 1393 )

ساختمان خانی آباد - اجرای شخصی ( در سال 1397 )

مسجد امام خمینی اکباتان - مهندسین مشاور امکو ایران - ناظر ( در سال 1387 )

کارخانه شیما پرتو-مهندسین مشاور تکنولوژی و طراحی ایران - طراح ( در سال 1381 )

کارخانه آهن سای - مهندسین مشاور تکنولوژی و طراحی ایران - طراح ( در سال 1381 )

اجرای بازسازی و دکوراسیون داخلی - اجرای شخصی ( در سال 1395 )

بازسازی و دکوراسیون داخلی شرکت برکات - اجرای شخصی ( در سال 1394 )

بازسازی مطب خانم دکتر شهره هزاره - اجرای شخصی ( در سال 1395 )

استادیوم خرم آباد- مهندسین مشاور فرآیند طراحی - طراح ( در سال 1383 )

پروژه مسکونی سازمان هواپیمایی کشوری در شهر پرند -مهندسین مشاور امکو ایران - طراح ( در سال 1392 )

پروژه مسکونی شرکت گاز ایران در شهر پرند-مهندسین مشاور امکو ایران - طراح ( در سال 1393 )

سوابق تحصیلی

کارشناسی مهندسی معماری (معماری)

 • آزاد اسلامی
 • فارغ التحصیل

زبان‌های خارجی

 • انگلیسی (متوسط)