درباره‌ی من

6سال سابقه پذیرش هتل
وزبان عربی وداری مسافر خارجی

سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی