سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

کاردانی موسیقی (آواز ایرانی)

  • علمی کاربردی واحد 29
  • در حال تحصیل