سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

دیپلم مدیریت مالی ()

  • تهران جنوب
  • در حال تحصیل