درباره‌ی من

مسلط به کامپیوتر اینترنت آفیس ویندوز
امور پرستاری مثل تزریقات و دارای مدرک
تعمیرات و برق کاری و شبکه سازی
لحیم کاری
زبان انگلیسی خوب در خواندن و مکالمه و نوشتن

سوابق شغلی

مشاوران کامپیوتر - قسمت فروش و پشتیبانی

 • از سال 1390 تا سال 1398

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

کارشناسی ژنتیک (ژن)

 • آزاد اسلامی واحد بناب
 • در حال تحصیل

زبان‌های خارجی

 • انگلیسی (حرفه ای)

دوره های گذرانده

تزریقات

 • به مدت : کل دوره ساعت
 • برگزار کننده : درمانگر تبریز

خونگیری

 • به مدت : کل دوره ساعت
 • برگزار کننده : کانون جهش تهران

نسخه خوانی آزمایشگاه

 • به مدت : کل دوره ساعت
 • برگزار کننده : کانون جهش تهران

دوره جامع آزمایشگاه

 • به مدت : کل دوره ساعت
 • برگزار کننده : کانون جهش تهران

از ایده تا پژوهش

 • به مدت : کل دوره ساعت
 • برگزار کننده : آروین ژن تهران

امداد های اولیه

 • به مدت : کل دوره ساعت
 • برگزار کننده : حلال احمر تبریز