سوابق شغلی

جانبو - مسئول فروشگاه

  • از سال 1398 تا سال 1400

مهارت ‌ها

نمونه کارها

ندارم - مسئول فروشگاه ( در سال 1400 ) (نمایش نمونه کار)

سوابق تحصیلی

دیپلم فنی برق (بازار یابی)

  • نرفتم
  • فارغ التحصیل

زبان‌های خارجی

  • انگلیسی (متوسط)

دوره های گذرانده

نرفتم

  • به مدت : نداشتم ساعت
  • برگزار کننده : ندارم