درباره‌ی من

باعرض پوزش
در شهرهای از جمله یزد و کرمان و شهر های توابعشان هم برای کار ایرادی ندارد

سوابق شغلی

بازرگانی خرید و فروش پسته - مدیر مجموعه فروش . حسابداری

  • از سال 1395 تا سال 1397

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی