سوابق شغلی

fit fast - منشی، حسابدار

 • از سال 1397 تا سال 1398

مهارت ‌ها

 • شبکه های اجتماعی
 • روابط عمومی
 • فنون مذاکره
 • روابط عمومی بالا
 • منشی گری
 • تایپ
 • منشی

سوابق تحصیلی

کارشناسی روانشناسی (بالینی)

 • موسسه اموزش عالی مارلیک نوشهر
 • در حال تحصیل
 • درحال تحصیل هستم ترم 6

دوره های گذرانده

طهرواره درمانی

 • به مدت : 72 ساعت ساعت
 • برگزار کننده : موسسه اموزش عالی مارلیک نوشهر