درباره‌ی من

کاری باشه دائمی مزایای خوب بیمه داشته باشه

سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

  • کامپیوتر
  • تایپ
  • منشی گری

سوابق تحصیلی