سوابق شغلی

بیمارستان - کمک پرستار

  • از سال 89 تا سال 98

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

دیپلم فنی مکانیک (سردار جنگل)

  • کوچک جنگلی
  • فارغ التحصیل

زبان‌های خارجی

  • فارسی (زبان مادری)

دوره های گذرانده

اتشنشانی

  • به مدت : 58 ساعت
  • برگزار کننده : تیم اتشنشانی

فوریتهای اورژانسی

  • به مدت : 196 ساعت
  • برگزار کننده : بیمارستان