سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

کارشناسی حسابداری (اسلام)

  • ازاد
  • در حال تحصیل

کارشناسی حسابداری (اسلام)

  • دانشگاه ازاد اسلامی ایران
  • در حال تحصیل

زبان‌های خارجی

  • زبان انگلیس (متوسط)