درباره‌ی من

من درحال حاضردررشته خودم مهارت دارم ولی قدرت یادگیریم بالاست وعلاقمندبه کارهستم دوست دارم خودم کارکنم تااینکه بشینم ودیگری خرجیموبده بهمین خاطر هرکاری میکنم برای یادگیری درهرکاری نه فقط رشته خودم وروابط عمومی خوبی دارم ودرکل فردی اجتماعی هستم

سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی