درباره‌ی من

تسلط ددتمامی بخش های ازمایشگاه

سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی