درباره‌ی من

احتیاج به کار دارم

سوابق شغلی

نان رضوی - بسته بندی

 • از سال 1399 تا سال 1399

روی کوبی - روی کوبی

 • از سال 97 تا سال 1398

مهارت ‌ها

 • کامپیوتر
 • تایپ
 • خوش ارتباط
 • مشتری مداری
 • روابط عمومي خوب
 • خوش فکر
 • پشتکار و انگیزه
 • علاقه به فروش
 • فنون مذاکره
 • بازاریابی
 • منشی گری
 • یادگیری سریع هر مهارتی
 • فن بیان و آداب گفتاری و برقراری ارتباط
 • رانندگی
 • منشی
 • حسابداری
 • کار گروهی

سوابق تحصیلی

زبان‌های خارجی

 • انگلیسی عربی (مبتدی)