سوابق شغلی

Tehran - مدیر

  • از سال 1395 تا سال 1398

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

دیپلم توسعه روستایی (Y)

  • G
  • فارغ التحصیل