درباره‌ی من

مدرس علوم آتش نشانی و ایمنی.کارشناس آتش نشانی و ایمنی.بازنشسته سازمان آتش نشانی .کارشناس hse

سوابق شغلی

بازنشسته سازمان اتش نشانی .در سمتهای فرماندهی و آموزش و پیشگیری - مدرس علوم آتش نشانی و ایمنی ‌وhse

 • از سال 1370 تا سال 1398

بازنشسته آتش نشانی آبادان با حکم کارمند رسمی وزارت کشور .که در ان سازمان در سمتهای رییس ایستگاههای پنجگانه.معاونت آموزش و پیشگیری.فرمانده امداد و نجات و سمتهای زیادی مشغول به کار بوده ام

مهارت ‌ها

نمونه کارها

تدریس علوم آتش نشانی و ایمنی به مدارس و دانشگاهها و ادارات - معاونت آموزش و پیشگیری ( در سال 1395 )

تدریس عملیات اطفا حریق به پرسنل هلال احمر - مسئول آموزش ( در سال 1397 )

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد ایمنی صنعتی (hse)

 • موسسه عالی تابناک لامرد
 • در حال تحصیل
 • دانشجوی ترم پایانی کارشناسی ارشد ایمنی صنعتی

کاردانی تربیت بدنی (تربیت بدنی وامور ورزشی)

 • دانشگاه آزاد آبادان
 • فارغ التحصیل

زبان‌های خارجی

 • عربی (حرفه ای)

دوره های گذرانده

مدرک icdl

 • به مدت : 75 ساعت
 • برگزار کننده : آموزشگاه نور

بازنشسته آتش نشانی آبادان با حکم کارمند رسمی وزارت کشور .که در ان سازمان در سمتهای رییس ایستگاههای پنجگانه.معاونت آموزش و پیشگیری.فرمانده امداد و نجات و سمتهای زیادی مشغول به کار بوده ام

کمکهای اولیه.

 • به مدت : 15 ساعت
 • برگزار کننده : سازمان هلال احمر آبادان

بازنشسته آتش نشانی آبادان با حکم کارمند رسمی وزارت کشور .که در ان سازمان در سمتهای رییس ایستگاههای پنجگانه.معاونت آموزش و پیشگیری.فرمانده امداد و نجات و سمتهای زیادی مشغول به کار بوده ام

امداد و نجات و اطفا حریق

 • به مدت : 75 ساعت
 • برگزار کننده : آتش نشانی اصفهان

بازنشسته آتش نشانی آبادان با حکم کارمند رسمی وزارت کشور .که در ان سازمان در سمتهای رییس ایستگاههای پنجگانه.معاونت آموزش و پیشگیری.فرمانده امداد و نجات و سمتهای زیادی مشغول به کار بوده ام