سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

  • ICDL
  • روابط عمومی بالا
  • اکسل

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد مهندسی عمران (حمل و نقل)

  • ازاد
  • فارغ التحصیل