سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

  • رانندگی

سوابق تحصیلی

زبان‌های خارجی

  • اذری (زبان مادری)