سوابق شغلی

پخش لبنیات کاله - موضع

  • از سال 1389 تا سال 1391

مهارت ‌ها

نمونه کارها

رانندگی با نیسان و ایسوزو شیش تن - توضیع کننده لبنیات. وپخش فرش در شرکت دیگری ( در سال 1389 )

سوابق تحصیلی