سوابق شغلی

ماهان گستر پرستوی مهاجر - مجری پروژه

  • از سال 1396 تا سال 1399

ندارم

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

کارشناسی مهندسی عمران (عمران)

  • دانشگاه ازاد اسلامی دزفول
  • فارغ التحصیل
  • ندارم