سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

  • بازاریابی

سوابق تحصیلی

زبان‌های خارجی

  • ترکی...فرانسه (متوسط)