سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

کاردانی گرافیگ (عکاسی یا تدوین)

  • علمی کاربردی شعبه 26
  • در حال تحصیل

زبان‌های خارجی

  • انگلیسی (متوسط)