سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

کارشناسی پرستاری ()

  • دانشگاه ازاد لار
  • در حال تحصیل

زبان‌های خارجی

  • انگلیسی (مبتدی)