سوابق شغلی

بازیکن - لیگ1

  • از سال 3

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی ()

  • شهیدمدنی اذربایجان
  • در حال تحصیل

زبان‌های خارجی

  • کردی (زبان مادری)