سوابق شغلی

انتشارات یکشنبه - مترجم

  • از سال 1399 تا سال 1399

بعنوان مترجم، آثاری در دست انتشار انتشارات یکشنبه دارم

مهارت ‌ها

نمونه کارها

ترجمه شعر - مترجم ( در سال 1399 )

شعر مشت زن، سروده گابریل تینتی با ترجمه من

سوابق تحصیلی

کارشناسی فلسفه (فلسفه غرب)

  • دانشگاه تبریز
  • در حال تحصیل

زبان‌های خارجی

  • انگلیسی (حرفه ای)
  • عربی (متوسط)