سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

کاردانی معماری و شهرسازی (معماری و شهرسازی،برنامه ریزی شهری وطراحی شهری)

  • ابن حسام بیرجند
  • فارغ التحصیل