سوابق شغلی

رستوران.فست فود.لوازم خانگی.تبلیغات - گارسون.مدیریت رستوران.کانتردار.پخش تبلیغات.فروشنده

  • از سال 1395 تا سال 1398

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی