سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی (مترجمی زبان)

  • پیام نور دورود
  • در حال تحصیل

زبان‌های خارجی

  • انگلیسی (متوسط)