درباره‌ی من

دارای معلولیت جسمی حرکتی هستم دنبال کار سبک می گردم مکانی برای خوابیدن هم داشته باشه

سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی