سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

نمونه کارها

کارگر رستوران - گارسون ( در سال 1398 )

سوابق تحصیلی

کاردانی علوم تربیتی (علوم تربیتی آموزش ابتدایی)

  • پیام نور
  • در حال تحصیل

زبان‌های خارجی

  • عربی (زبان مادری)

دوره های گذرانده

گارسون

  • به مدت : یک هفته ساعت
  • برگزار کننده : رستوران