سوابق شغلی

شرکت حمل و نقل بین الملی - کارمند

  • از سال 1394 تا سال 1397

به دلیل رکود اقتصادی و تحریما شرکت بسته شده

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

کاردانی هنر (هنرهای تجمسی)

  • دانشگاه علمی کار بردی واحد 21
  • فارغ التحصیل

زبان‌های خارجی

  • مادری (زبان مادری)