سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

کارشناسی عکاسی ()

  • دانشگاه هنر اصفهان
  • فارغ التحصیل