سوابق شغلی

بهین بازار سامسونگ - کارمند اداری

  • از سال 1396 تا سال 1398

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

زبان‌های خارجی

  • انگلیسی (متوسط)