درباره‌ی من

بازنشسته هستم

سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

  • کامپیوتر
  • شبکه های اجتماعی
  • آفیس word
  • تایپ
  • اکسل
  • تلگرام
  • تدریس
  • کارمند
  • دورکاری

سوابق تحصیلی