سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

  • روابط عمومی
  • شبکه های اجتماعی
  • کامپیوتر
  • ICDL
  • پشتکار و انگیزه

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی (مهندسی علوم خاک)

  • دانشگاه تهران
  • فارغ التحصیل

زبان‌های خارجی

  • انگلیسی (متوسط)