سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

دیپلم علوم کامپیوتر (شبکه)

  • علمی کاربردی
  • در حال تحصیل