سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

کارشناسی مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)

  • آزاد اسلامی واحد علی آقاد کتول
  • فارغ التحصیل

زبان‌های خارجی

  • انگلیسی (متوسط)