سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

  • شبکه های اجتماعی
  • روابط عمومي خوب
  • یادگیری سریع هر مهارتی

سوابق تحصیلی

دیپلم علوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)

  • پیام نور بهارستان
  • در حال تحصیل