سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

  • راننده سنگین

سوابق تحصیلی