درباره‌ی من

زبان انگلیسی متوسط

سوابق شغلی

داروخانه درمانگاه کیانی - تکنسین داروخانه

  • از سال 1393 تا سال 1394

پیج روسری فروشی زلفا - ادمین

  • از سال 1399 تا سال 1399

مهارت ‌ها

نمونه کارها

معرفی محصول در سایت شیک پرایز - ادمین ( در سال 1400 )

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی (مطالعات ایران)

  • خوارزمی
  • فارغ التحصیل

کارشناسی جغرافیای سیاسی (مدیریت سیاسی فضا و آمایش سرزمین)

  • دانشگاه تهران
  • فارغ التحصیل

زبان‌های خارجی

  • انگلیسی (متوسط)

دوره های گذرانده

1.تکنسین داروخانه 2.نازک دوزی

  • به مدت : 1. 6 ماه 2. 1 سال ساعت
  • برگزار کننده : 1.دانشگاه تهران 2. فنی حرفه ای