درباره‌ی من

جویایی کارم
دانشجو هم هستم نیاز ب کار پاروقت دارم

سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی