سوابق شغلی

جهان سبز - کود شیمیایی سرشیفت

  • از سال 90

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی